(1)
Qi Zian, L.; Jaya Kumar, Y.; Ong Sing, G.; Ye, Z. Classification of Echocardiogram Views Using Deep Learning Models. jacta 2020, 2, 33-40.